10 procent av all el ska produceras av lokala solceller år 2035.

Så kan du bidra till förnyelsebar el – skaffa Framtidsavtalet

För att klara av klimatkrisen måste alla hjälpas åt – och att ställa om till förnyelsebar el är en viktig pusselbit. Genom att välja Framtidsavtalet som sitt elavtal betalar man 15 kronor extra i månaden, pengar som går oavkortat till att bygga solceller på annars helt obrukbar mark.

Framtidsavtalet är ett samarbete mellan energibolaget Öresundskraft och Solar Park i Helsingborg, i syfte att bygga ut den förnyelsebara elproduktionen i nordvästra Skåne och i förlängningen bidra till att nå Helsingborgs klimatmål: att 10 procent av all el ska produceras av lokala solceller år 2035.

Framtidspeng som går oavkortat till solceller
Framtidsavtalet innebär att man, utöver sin vanliga elräkning, betalar 15 kronor extra på varje elräkning. Denna summa kallas för “Framtidspeng” och sätts in på ett konto tillsammans med alla andras Framtidspengar. Så fort beloppet är tillräckligt stort för att investeras går alla pengar oavkortat till Solar Park – och bidrar till fler solceller.

– I nuläget är de uppe i 2000 paneler och produktionen ökar stadigt. Marken där solcellerna byggs är oanvändbar för andra ändamål, såsom bostäder eller odling, så det är inga områden eller resurser som går till spillo eller får stå åt sidan till förmån för solcellerna.

All avkastning går till organisationer för barn och ungdomar
Utöver nyttan med solceller går all avkastning från Framtidsavtalet oavkortat till två ideella organisationer som stöttar barn och ungdomar i regionen: Nätverket Prosit finns i hela nordvästra Skåne och hjälper barn och ungdomar i utsatta situationer med allt från mat och kläder till skolresor och födelsedagspresenter. Drivkraft Helsingborg anordnar läxhjälp och skapar förutsättningar för ett effektivt lärande genom att erbjuda mentorer både till elever i behov av extra stöd, men även till deras föräldrar.

– Genom att teckna Framtidsavtalet får man till liten kostnad en stor investering i våra barn och deras framtid.

Öresundskraft är ett energi- och kommunikationsföretag i Nordvästra Skåne, som ägs av Helsingborgs stad. Varje dag arbetar vi för att göra vardagen enklare och livet mer hållbart för våra 125 000 kunder. Detta sker genom de tjänster vi erbjuder: el, fjärrvärme, biogas, naturgas, fordonsgas, fjärrkyla, energitjänster, bredband och stadshubb för IoT.

Läs mer på www.oresundskraft.se

Goa glassar när solen gassar i Ängelholm

Okategoriserade Solens strålar värmer – och kyler – på det anrika glasscafét i Ängelholm. De har nämligen installerat solceller som pryder stora delar av taken. När Engelholmsglass byggde ut verksamheten 2019 insåg Calle Gudmundsson, VD, att det var dags att modernisera och använda både den stora gårdens och naturens resurser för att värna om miljön och sänka kostnaderna.

Öresundskraft flyttar fram gränserna inom fjärrvärme

Öresundskraft Under 2018 och 2019 genomförde affärsområdet Produktion hos Öresundskraft en utredning angående hur Helsingborgs fjärrvärmeproduktion även i framtiden ska kunna behålla sin höga leveranssäkerhet. Nu har kraftleverantören landat i flera viktiga insikter – och därtill påbörjat arbetet med att flytta fram gränserna inom området.