Öresundskraft flyttar fram gränserna inom fjärrvärme

Under 2018 och 2019 genomförde affärsområdet Produktion hos Öresundskraft en utredning angående hur Helsingborgs fjärrvärmeproduktion även i framtiden ska kunna behålla sin höga leveranssäkerhet. Nu har kraftleverantören landat i flera viktiga insikter – och därtill påbörjat arbetet med att flytta fram gränserna inom området.

Projektledaren Alf-Erik Ragnarsson har arbetat med Öresundskrafts moderniseringssatsning sedan starten 2018. Han berättar att i centrum för arbetet ligger bland annat att livstidsförlänga fastbränslepannan på Västhamnsverket, med syftet att framtidssäkra energiförsörjningen i minst 20 år framåt.

Vi påbörjade arbetet med att automatisera fastbränslepannan redan 2019, efter att vi hade presenterat av utredningen för styrelsen. Under förra och förrförra året konverterades Panna 4, vår reservanläggning från fossil tjockolja till RME, vilket är biodiesel. Nu i april har vi kommit igång med övrig modernisering och livstidsförlängning av fastbränslepannan på Västhamnsverket, berättar han.

En viktig leveranspunkt
Men varför så mycket fokus på just fastbränslepannan? Alf-Erik berättar att pannan har varit, och kommer att vara, en viktig leveranspunkt i många år framöver och därmed måste förbättras för att upprätthålla sin goda kvalitet.

Då anläggningen etablerades 1982 var syftet att elda med kol, ett material som ersattes av biobränslet träpellets vid 2000-talets början. Omställningen innebar att utsläppen över Helsingborg minskade betydligt. Koldioxidutsläppen har till exempel sänkts med mer än 90 procent sedan år 1990. Som start-, stöd-  och reservbränsle har fossil tjockolja (eldningsolja 5, Eo5) använts. Utredningen visade emellertid att verkets befintliga oljelansbrännare inte uppfyller dagens krav och behöver bytas ut.

Vi pratar emellertid om över 40 år gammal utrustning, med låg automatiseringsgrad och där reservdelar ofta saknas. Vi beslutade därför att det effektivaste vore att modernisera hela Västhamnsverket, då detta även möjliggör för oss att vara flexibla med produktionen, beroende på hur elmarknaden ser ut.

Automatiserad och 100 procent fossilfri
När allt är på plats kommer pannan att vara högautomatiserad, ha ett betydligt större lastrområde samt vara 100 procent fossilfri. Genom att gå den här vägen istället för att bygga ett helt nytt verk säkrar Öresundskraft tillgången på både värme och lokal elproduktion, samtidigt som bolaget tar det sista steget i att fasa ut fossila bränslen för fjärrvärme- och elproduktion – på ett mycket kostnadseffektivt vis!

I november 2020 skrev vi kontrakt med Mitsubishi Power Systems för installation av tolv nya kombibrännare (pellets och biodiesel) samt för installation av tre nya kvarnlinjer. Installationen beräknas vara redo för kommersiell produktion i mitten av november.Träpellets kommer även framöver vara ett viktigt material. Det har varit en lång resa, men nu börjar vi närma oss slutet. Det är verkligen oerhört spännande, avslutar Alf-Erik.

Öresundskraft är ett energi- och kommunikationsföretag i Nordvästra Skåne, som ägs av Helsingborgs stad. Varje dag arbetar vi för att göra vardagen enklare och livet mer hållbart för våra 125 000 kunder. Detta sker genom de tjänster vi erbjuder: el, fjärrvärme, biogas, naturgas, fordonsgas, fjärrkyla, energitjänster, bredband och stadshubb för IoT.

Läs mer på www.oresundskraft.se

Goa glassar när solen gassar i Ängelholm

Okategoriserade Solens strålar värmer – och kyler – på det anrika glasscafét i Ängelholm. De har nämligen installerat solceller som pryder stora delar av taken. När Engelholmsglass byggde ut verksamheten 2019 insåg Calle Gudmundsson, VD, att det var dags att modernisera och använda både den stora gårdens och naturens resurser för att värna om miljön och sänka kostnaderna.

Fotbollsklubben som kännetecknas av inkludering, glädje och gemenskap

Okategoriserade Fotbollsklubben som kännetecknas av inkludering, glädje och gemenskap Ljungbyheds IF är fotbollsföreningen som vill nå ut till alla – även de som inte är intresserade av fotboll. Tack vare Öresundskrafts sponsring kan de bibehålla låga medlemsavgifter och därmed uppfylla värdeorden om inkludering, glädje och gemenskap. Fotbollsföreningen Ljungbyheds IF grundades år 1940, och har ungefär 240 […]