Goa glassar när solen gassar i Ängelholm

Solens strålar värmer – och kyler – på det anrika glasscafét i Ängelholm. De har nämligen installerat solceller som pryder stora delar av taken. När Engelholmsglass byggde ut verksamheten 2019 insåg Calle Gudmundsson, VD, att det var dags att modernisera och använda både den stora gårdens och naturens resurser för att värna om miljön och sänka kostnaderna.

I takt med att elen blev dyrare och allt fler åkrar togs upp av solceller förstod det familjeägda företaget att någonting behövde göras och bestämde sig för att investera i ett mer hållbart alternativ att driva verksamheten på.

En naturlig del av förbättringsarbetet
Viljan att värna om framtiden och dess talanger har drivit företaget mot att ständigt modernisera och utveckla verksamheten till det bättre. Calle har länge engagerat sig i miljöfrågor och såg det som ett naturligt steg att implementera nya sätt att värna om miljön, och samtidigt dra ned på elkostnaderna.

I samband med denna satsning kontaktade de Öresundskraft för att påbörja utvecklingen av fastigheten för att optimera verksamhetens energiförbrukning. De nya solcellerna kommer täcka cirka 13 procent av företagets årliga elförbrukning. Utöver detta har företaget även investerat i en energikartläggning för att ytterligare effektivisera och modernisera sin energianvändning. Då elförbrukning och elkostnader har blivit en hjärtefråga för många på senare tid har behovet att tillföra lokalt producerad el för att värna om både klimat och ekonomi ökat.

I och med det ökade behovet vill Calle nu uppmana fler företag i regionen att ta efter deras initiativ – för att värna om både miljö och ekonomi.

– Det finns många stora företag likt vår som har möjlighet att både sänka elkostnaderna och rädda våra åkermarker från att tas upp av stora solcellsplattor genom att i stället sätta dem på taket. Man kan göra stor skillnad om man arbetar med besparingar, automatiseringar och effektiviseringar och en viktig del av det arbetet handlar om att få insikt i sin energianvändning. Den senaste tiden har glassbranchen i Sverige drabbats av kraftiga kostnadsökningar för el, mjölk, grädde, emballage och så vidare. Nu gäller det att försöka spara och hålla igen där det går, avslutar Calle.

Öresundskraft är ett energi- och kommunikationsföretag i Nordvästra Skåne, som ägs av Helsingborgs stad. Varje dag arbetar vi för att göra vardagen enklare och livet mer hållbart för våra 125 000 kunder. Detta sker genom de tjänster vi erbjuder: el, fjärrvärme, biogas, naturgas, fordonsgas, fjärrkyla, energitjänster, bredband och stadshubb för IoT.

Läs mer på www.oresundskraft.se

Öresundskraft flyttar fram gränserna inom fjärrvärme

Öresundskraft Under 2018 och 2019 genomförde affärsområdet Produktion hos Öresundskraft en utredning angående hur Helsingborgs fjärrvärmeproduktion även i framtiden ska kunna behålla sin höga leveranssäkerhet. Nu har kraftleverantören landat i flera viktiga insikter – och därtill påbörjat arbetet med att flytta fram gränserna inom området.

Fotbollsklubben som kännetecknas av inkludering, glädje och gemenskap

Okategoriserade Fotbollsklubben som kännetecknas av inkludering, glädje och gemenskap Ljungbyheds IF är fotbollsföreningen som vill nå ut till alla – även de som inte är intresserade av fotboll. Tack vare Öresundskrafts sponsring kan de bibehålla låga medlemsavgifter och därmed uppfylla värdeorden om inkludering, glädje och gemenskap. Fotbollsföreningen Ljungbyheds IF grundades år 1940, och har ungefär 240 […]