Helsingborgskanotisternas nya klubbhus beräknas vara färdigt i februari 2022.

Helsingborgskanotisternas nya klubbhus – en energieffektiv historia

När kanotklubben Helsingborgskanotisterna behövde ett nytt klubbhus var kraven tydliga: större utrymme för ungdomsverksamheten, fler faciliteter, tillgänglighetsanpassning och viktigast av allt – ett hållbart uppvärmningssystem. Via Öresundskraft kommer det nya klubbhuset att värmas av fjärrvärme.
– Det var ett självklart val för oss, säger Ronny Nilsson, ordförande Helsingborgskanotisterna.

Helsingborgskanotisterna har funnits och verkat i klubbhuset sedan det byggdes 1936. Föreningen består idag av 250 medlemmar i varierande åldrar med olika mål och inriktning för sin paddling. Det nya klubbhuset beräknas vara färdigt i februari 2022. 

– Vårt gamla klubbhus håller inte den nivå som krävs då det endast har en toalett, ett omklädningsrum, inget vatten på vintern och dålig uppvärmning. För att kunna utveckla verksamheten och hålla igång den under hela året behövs nya lokaler, säger Ronny Nilsson. 

Det gamla klubbhuset, nybyggt år 1935 och idag.

Fjärrvärme ett självklart val
För att få enkel och driftsäker uppvärmning föll det självklara valet på fjärrvärme, en av de vanligaste och mest klimatsmarta uppvärmningsmetoderna som finns idag. Fjärrvärme är välbeprövat, leveranssäkert och hållbart då man använder biobränslen och tar tillvara på spillvärme och brännbart restavfall.

Öresundskrafts fjärrvärme kommer från nästan 100% återvunnen eller förnybar energi. Istället för att alla byggnader har sina egna, enskilda uppvärmningssystem innebär fjärrvärme ett energieffektivt, gemensamt system som håller alla anslutna byggnader uppvärmda. Ur ett miljöperspektiv är det överlägset – och så även ur ett ekonomiskt perspektiv. Fjärrvärme innebär en stabil kostnad som inte påverkas av svängningar på elmarknaden, det blev nyligen fastslaget att priserna inte kommer höjas någonting under 2022.

– Jag har själv jobbat med fjärrvärme sedan 80-talet. Det har alltid varit min övertygelse att det är den mest effektiva och hållbara uppvärmningsformen för tättbefolkade områden, säger Ronny Nilsson. 

Tack vare fjärrvärme kan Helsingborgskanotisterna tryggt fortsätta sin verksamhet i nya, fräscha och perfekt tempererade lokaler – året om. 

Öresundskraft är ett energi- och kommunikationsföretag i Nordvästra Skåne, som ägs av Helsingborgs stad. Varje dag arbetar vi för att göra vardagen enklare och livet mer hållbart för våra 125 000 kunder. Detta sker genom de tjänster vi erbjuder: el, fjärrvärme, biogas, naturgas, fordonsgas, fjärrkyla, energitjänster, bredband och stadshubb för IoT.

Läs mer på www.oresundskraft.se

Goa glassar när solen gassar i Ängelholm

Okategoriserade Solens strålar värmer – och kyler – på det anrika glasscafét i Ängelholm. De har nämligen installerat solceller som pryder stora delar av taken. När Engelholmsglass byggde ut verksamheten 2019 insåg Calle Gudmundsson, VD, att det var dags att modernisera och använda både den stora gårdens och naturens resurser för att värna om miljön och sänka kostnaderna.

Öresundskraft flyttar fram gränserna inom fjärrvärme

Öresundskraft Under 2018 och 2019 genomförde affärsområdet Produktion hos Öresundskraft en utredning angående hur Helsingborgs fjärrvärmeproduktion även i framtiden ska kunna behålla sin höga leveranssäkerhet. Nu har kraftleverantören landat i flera viktiga insikter – och därtill påbörjat arbetet med att flytta fram gränserna inom området.