Anders Fredriksson Kleine på Öresundskraft.

Experten om hur vi får elen att räcka till alla: “Vi behöver mer planerbar el i Skåne”

Vi har inte elbrist i Skåne – däremot har vi effekt- och kapacitetsbrist. Men vad innebär det egentligen? Och hur ska vi få elen att räcka till alla?
– Det är en fråga vi måste jobba med såväl på nationell nivå som lokalt. Öresundskraft samarbetar därför med olika företag och kommuner i Region Skånes Effektkommission, säger Anders Fredriksson Kleine på Öresundskraft.

De fossila bränslena behöver fasas ut och ersättas med förnybara alternativ – och det snabbt. Men elektrifieringens framväxt kräver ett förstärkt elnät, något som inte sker i en handvändning. Konsekvensen blir effekt- och kapacitetsbrist, vilket innebär att det helt enkelt blir fullt i elnätet, en utmaning som är kopplad till särskilda faktorer. 

– Det handlar om nättopografiska förutsättningar, som var vi geografiskt producerar el, vilka produktionsslag som används, om dessa är planerbara eller icke planerbara, samt när, var och hur elanvändningen sker. I Sverige produceras majoriteten av den planerbara elen i norr och vi behöver verkligen mer av den varan även här nere i söder, förklarar Anders Fredriksson Kleine, Head of Public Affairs på Öresundskraft. 

Insatser som kan motverka effekt- och kapacitetsbristen
Utöver att öka den planerbara elproduktionen i Skåne finns det ett antal andra åtgärder som kan hjälpa till att motverka effekt- och kapacitetsbristen, som att hitta sätt att finansiera lagring av sådan elproduktion som inte är planerbar, till exempel vind- och solkraft.  

– Sedan får vi inte glömma de insatser som kan göras både på individnivå och i större organisationer. Öresundskraft hjälper företag att göra energikartläggningar, ett effektivt vis att se över energianvändningen i hela verksamheten och därefter titta på hur och var man kan sänka den, poängterar Anders Fredriksson Kleine. 

En kommission i tätt samarbete
Effektkommissionen är ett brett forum som leds av Region Skåne, med stöd från Skånes kommuner, länsstyrelsen Skåne och regionens energiföretag, bland andra Öresundskraft. Tillsammans arbetar Effektkommissionen mot målet att lösa effekt- och kapacitetsproblemen och förbättra Skånes elförsörjning.  

– Det är stora frågor som vi djupdyker i, bland annat hur vi skulle kunna skapa förutsättningar för mer planerbarhet i elsystemet och på så sätt stärka samhällets förmåga till klimatomställning och elektrifiering. Det skulle på också sikt ge stabilare elpriser, vilket är en otroligt viktig fråga idag, säger Anders Fredriksson Kleine. 

Öresundskraft är ett energi- och kommunikationsföretag i Nordvästra Skåne, som ägs av Helsingborgs stad. Varje dag arbetar vi för att göra vardagen enklare och livet mer hållbart för våra 125 000 kunder. Detta sker genom de tjänster vi erbjuder: el, fjärrvärme, biogas, naturgas, fordonsgas, fjärrkyla, energitjänster, bredband och stadshubb för IoT.

Läs mer på www.oresundskraft.se

Goa glassar när solen gassar i Ängelholm

Okategoriserade Solens strålar värmer – och kyler – på det anrika glasscafét i Ängelholm. De har nämligen installerat solceller som pryder stora delar av taken. När Engelholmsglass byggde ut verksamheten 2019 insåg Calle Gudmundsson, VD, att det var dags att modernisera och använda både den stora gårdens och naturens resurser för att värna om miljön och sänka kostnaderna.

Öresundskraft flyttar fram gränserna inom fjärrvärme

Öresundskraft Under 2018 och 2019 genomförde affärsområdet Produktion hos Öresundskraft en utredning angående hur Helsingborgs fjärrvärmeproduktion även i framtiden ska kunna behålla sin höga leveranssäkerhet. Nu har kraftleverantören landat i flera viktiga insikter – och därtill påbörjat arbetet med att flytta fram gränserna inom området.