Därför började elpriserna fluktuera – Öresundskrafts expert förklarar

Priserna för de olika elområdena i Sverige har legat på en relativt jämn nivå de senaste åren – fram till sommaren 2020 då priserna plötsligt började fluktuera.
– Det finns risk för att det här är det nya normala, säger Roah Larsson, produktansvarig el- och gashandel på Öresundskraft.

Sedan tio år tillbaka är Sverige indelat i fyra olika elområden. Indelningen fyller flera viktiga funktioner; till exempel ger den en fingervisning om var i Sverige det behövs mer eller mindre elproduktion. Generellt kan man säga att produktionen är högre i norr medan förbrukningen är större i söder.

Många bidragande faktorer
Sedan indelningen av elområdena infördes 2011 har skillnaderna i pris varit relativt små och uppstått framför allt i perioder med hög efterfrågan – som på vintern när det är kallt – eller vid lågt utbud.

Men sommaren 2020 började det ske en förändring. Inte nog med att prisskillnaderna började uppstå även under andra tider på året – de var också mycket större än tidigare.

– En viktig förklaring är nedläggning av två kärnkraftsreaktorer i Ringhals. Men det beror också på andra faktorer som att gas har gått från överflöd och mycket låga priser under tidigare delen av pandemin, till att bli en bristvara och mycket höga priser idag, säger Roah Larsson.

Hydrologi, vind, utetemperatur, CO2-priser, kolpris och elpriser i omgivande länder är ytterligare omständigheter som bidragit till elprisernas instabilitet.

Fortsatt instabila elpriser
Den ständigt ökande andelen förnyelsebar, icke planerbar elproduktion talar för att instabiliteten kommer fortsätta. Samtidigt förväntas elförbrukningen öka i samhället.

– De kommande åren kommer priserna sannolikt att fortsätta stiga som medelvärde – men framförallt kommer de variera från låga till mycket höga nivåer. Inte bara på timnivå, utan även som dygnsmedelvärde och månadsmedelvärde, säger Roah Larsson.

Öresundskraft är ett energi- och kommunikationsföretag i Nordvästra Skåne, som ägs av Helsingborgs stad. Varje dag arbetar vi för att göra vardagen enklare och livet mer hållbart för våra 125 000 kunder. Detta sker genom de tjänster vi erbjuder: el, fjärrvärme, biogas, naturgas, fordonsgas, fjärrkyla, energitjänster, bredband och stadshubb för IoT.

Läs mer på www.oresundskraft.se

Goa glassar när solen gassar i Ängelholm

Okategoriserade Solens strålar värmer – och kyler – på det anrika glasscafét i Ängelholm. De har nämligen installerat solceller som pryder stora delar av taken. När Engelholmsglass byggde ut verksamheten 2019 insåg Calle Gudmundsson, VD, att det var dags att modernisera och använda både den stora gårdens och naturens resurser för att värna om miljön och sänka kostnaderna.

Öresundskraft flyttar fram gränserna inom fjärrvärme

Öresundskraft Under 2018 och 2019 genomförde affärsområdet Produktion hos Öresundskraft en utredning angående hur Helsingborgs fjärrvärmeproduktion även i framtiden ska kunna behålla sin höga leveranssäkerhet. Nu har kraftleverantören landat i flera viktiga insikter – och därtill påbörjat arbetet med att flytta fram gränserna inom området.